نقطه قوت یک سیستم حضور و غیاب علاوه بر قابلیتهای دستگاه سخت افزاری ثبت ترددها، عملکرد نرم افزار مرتبط با آن از نظر سهولت کاربری، جامع بودن، ارائه گزارشهای قدرتمند و پشتیبانی مناسب می باشد. نرم افزار حضور و غیاب کارابان در عین جامعیت، با محیط کاربری کاربر پسند وحرفه ای، ارائه گزارشات جامع و کامل و قابلیتهای فوق العاده، تجربه استفاده از این ویژگیها را در اختیار شما قرار خواهد داد. برخی از قابلیتهای نرم افزار عبارتند از :

• امکان تعریف اطلاعات پرسنل و گروه بندی پرسنل در قالب ساختار درختی
• امکان تعریف انواع شیفت کاری بصورت پویا
• امکان تعریف انواع شیفتهای پایه بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه • امکان تعریف شیفتهای دو روزه • امکان تعریف تقویم کاری پرسنل با استفاده از شیفتها و شیفتهای ثابت بصورت ترکیبی با واسط کاربر گرافیکی
• امکان تعریف انواع ماموریت های روزانه و ساعتی در بازه های زمانی مختلف و کنترل تداخل ماموریتها
• امکان تعریف ا نواع مرخصی های روزانه و ساعتی در بازه های زمانی مختلف و کنترل تداخل مرخصیها
• تقویم هوشمند کامل به همراه کلیه مناسبتها و امکان انتساب به عنوان روز تعطیل
• امکان تعریف تعطیلات جهت کنترل و انتصاب شیفت به پرسنل
• امکان تعیین میزان اضافه کار قبل و اضافه کار بعد هنگام انتساب شیفت
• نمایش گرافیکی شیفتها و اضافه کارها و کنترل تداخل شیفتها به همراه اضافه کار تعیین شده
• امکان مشاهده برخط (online) وضعیت ورود و خروج کارکنان توسط مدیر سیستم
• امکان دریافت ترددهای ثبت شده در دستگاه و ذخیره کردن در پایگاه داده
• امکان ویرایش، حذف یا اضافه کردن ترددها بصورت دستی و کنترل توسط نرم افزار
• تصحیح هوشمند ورود و خروجهای ناقص، ورودهایی که خروج و خروجهایی که ورود ثبت شده
• امکان تصویر برداری از افراد هنگام ثبت تردد *
• گزارش فهرست ورود ها و خروجها
• امکان نمایش تصویر ثبت شده هنگام نمایش گزارش فهرست ورودها و خروجها *
• گزارش تاخیر، تعجیل، ساعات حضور، ساعات کارکرد و میزان اضافه کار در بازه های زمانی مختلف
• گزارش وضعیت ماموریتها و مرخصیهای فرد یا افراد با امکان فیلترهای ترکیبی
• امکان مشاهده تقویم کاری فرد در یک سال در یک نگاه
• امکان تصمیم گیری هوشمند با توجه به تنظیمات انجام شده برای ورودهای بدون خروج و خروجهای بدون ورود
• امکان مشاهده تقویم کاری پرسنل در یک ماه در یک نگاه
• محاسبه خودکار مجموع تاخیرها، تعجیلها، اضافه کار، حضور، غیبت، ساعت کار، ماموریتها و مرخصیها برای افراد در بازه های زمانی مختلف و فیلترهای ترکیبی
• گزارش ساز قدرتمند جهت ویرایش گزارشهای موجود و طراحی گزارشهای جدید
• امکان دریافت اطلاعات ذخیره شده در دستگاه توسط Flash و پردازش توسط نرم افزار
• امکان ارتباط مستقیم نرم افزار و دستگاه و قابلیت تعریف پرسنل، اثر انگشتها، زنگهای هشدار، پس زمینه، پیامها و ... بدون نیاز به دسترسی به دستگاه (از طریق شبکه)
• امکان تعیین دسترسی به بخشهای مختلف نرم افزار برای کاربران سیستم
• ثبت عملکرد کاربران و ارائه گزارشهای ترکیبی از عملکرد آنها
• امکان تعریف چند دستگاه و دریافت و پردازش اطلاعات همه دستگاهها در یک نرم افزار
• امکان ارتباط نرم افزار با سامانه ارسال اس ام اس و ارسال پیامک هنگام ثبت تردد, بروز تاخیر یا تعجیل و یا غایبین در ساعت خاص
• امکان عملکرد نرم افزار بصورت شبکه و چند کاربر همزمان
• امکان تولید فایل Excel برای کلیه گزارشهای موجود در نرم افزار

موارد مشخص شده با * در بعضی از مدلهای دستگاههای حضور و غیاب قابل ارائه می باشد.

دوشنبه 12 آذر 1397
بؤلوملر :